Username
parkietkato
Gender
Male 
Country
AL 
Occupation
parkiet katowice 
Birthday
Mar 9th 2000 
Member Since
Mar 9th 2021
Forum Posts
0

About Me

Decyduj?c si? na drewniane parkiety, nale?y zwróci? szczególn? uwag? na to, ?eby by?y wykonane z materia?ów wysokiej jako?ci. Tylko wysoka jako?? materia?ów i odpowiednia piel?gnacja pozwol? nam cieszy? si? z drewnianych pod?óg przez d?ugie lata. W?a?nie dlatego do ka?dego rodzaju naszych parkietów wybieramy materia?y najwy?szej jako?ci, które s? odpowiednio dobrane do danego gatunku drewna. To sprawia, ?e nasze pod?ogi s? wyj?tkowo trwa?e, wytrzyma?e i odporne na codzienne u?ytkowanie, a przede wszystkim bezpieczne dla zdrowia, poniewa? przy ich produkcji nie stosujemy szkodliwych sk?adników.


Poker Information

Favorite Game Type
 
Favorite Limit Type
 
Daily Play
0 Hours 
Plays Live Games?
No 
Best Experience
 

header

[close]