Username
mierniklakieru
Gender
Male 
Country
PL 
Occupation
MIERNIK LAKIERU 
Birthday
Jan 26th 2000 
Member Since
Jan 26th 2021
Forum Posts
0

About Me

Do czego s?u?y miernik lakieru? Miernik grubo?ci lakieru lub po prostu czujnik grubo?ci lakieru to niewielkie urz?dzenie, które jest wykorzystywane w motoryzacji, a szczególnie cz?sto podczas zakupu samochodu u?ywanego w celu sprawdzenia pojazdu. Umo?liwia ono zweryfikowanie og?oszenia oraz poznanie historii samochodu samodzielnie, nawet je?li sprzedawca nie chce przedstawi? nam pe?nej przesz?o?ci samochodu. Chc?c wykona? pomiar, nie musimy pyta? go o zgod?. Czujnik lakieru pozwala zmierzy? grubo?? lakieru w dowolnym punkcie samochodu. Dzi?ki temu je?li pod spodem znajduje si? masa szpachlowa lub samochód albo element by? przemalowywany, na mierniku zobaczymy odchylenie od domy?lnych wielko?ci. Sonda w mierniku mo?e by? zarówno wbudowana, jak i na przewodzie. Rozwi?zanie pierwsze jest bardziej kompaktowe, ale nie umo?liwia pomiaru grubo?ci lakieru w trudno dost?pnych miejscach.


Poker Information

Favorite Game Type
 
Favorite Limit Type
 
Daily Play
0 Hours 
Plays Live Games?
No 
Best Experience
 

header

[close]