Username
panwarszawa
Gender
Male 
Country
PL 
Occupation
pani szuka pana warszawa 
Birthday
Jan 20th 2000 
Member Since
Jan 20th 2021
Forum Posts
0

About Me

Wspó?cze?nie to niew?tpliwie najprostsza i z regu?y wybierany sposób na wyszukanie towarzyszki ?yciowej. Niestety mo?liwo?? poznania w centrum Warszawy ewentualnej sympatii jest prawie niemo?liwe i oznacza?oby z cz?stym przebywaniem w punktach o zwi?kszonym ruchu lub uczestniczenie w ka?dej domówce z nadziej?, ?e mo?e si? uda. Patrz?c pod lup? dawne czasy, w których umieszczanie anonsów w gazetach by?o czym? zupe?nie normalnym i spo?ecznie stosowanym. Wspó?cze?nie zmieni? si? wy??cznie ?rodek przekazu tych wiadomo?ci – zamiast czasopism anonse "Pani pozna pana" lub "Pan pozna Pani?" trafiaj? do Internetu.


Poker Information

Favorite Game Type
 
Favorite Limit Type
 
Daily Play
0 Hours 
Plays Live Games?
No 
Best Experience
 

header

[close]